Nápoveda: Tabuľka je orezaná pre zobrazenie na telefóne, potiahnite prstom doľava pre posunutie na ďalšie stĺpce. Stlačením riadku bytu sa dostanete na jeho stránku.
Číslo bytu Podlažie Počet izieb Interiér m2 Balkón m2 Terasa m2 Celková plocha m2 Cena s DPH Stav
D101 1NP 3 83,16 83,16 203 800,00 € Voľný
D102 1NP 3 79,42 20,42 99,84 216 800,00 € Voľný
D103 1NP 4 108,47 16,72 125,19 283 800,00 € Voľný
E101 1NP 1 40,15 19,06 59,21 Predaný
E102 1NP 3 72,86 33,48 106,34 218 800,00 € Voľný
E103 1NP 1 41,15 41,15 Predaný
E104 1NP 2 63,81 20,33 84,14 179 800,00 € Voľný
E105 1NP 3 74,65 14,16 88,81 198 800,00 € Voľný
E106 1NP 3 96,71 13,04 109,75 250 800,00 € Voľný
D201 2NP 3 83,23 12,12 95,35 223 800,00 € Voľný
D202 2NP 3 79,43 12,35 91,78 Predaný
D203 2NP 3 60,71 5,40 66,11 Predaný
D204 2NP 1 44,98 44,98 Predaný
D205 2NP 2 61,89 9,41 71,30 170 800,00 € Voľný
E201 2NP 1 38,55 3,67 42,22 Predaný
E202 2NP 3 73,43 9,18 82,61 195 800,00 € Voľný
E203 2NP 2 52,63 7,03 59,66 Predaný
E204 2NP 2 64,36 2,75 67,11 164 800,00 € Voľný
E205 2NP 2 61,13 3,11 64,24 Predaný
E206 2NP 3 86,74 4,30 91,04 216 800,00 € Voľný
E207 2NP 2 71,50 3,87 75,37 179 800,00 € Voľný
E208 2NP 1 40,97 40,97 Predaný
D301 3NP 3 83,22 12,12 95,34 Predaný
D302 3NP 3 79,42 18,02 97,44 223 800,00 € Voľný
D303 3NP 2 50,91 3,42 54,33 Predaný
D304 3NP 2 60,49 7,90 68,39 Predaný
D305 3NP 2 62,12 9,41 71,53 175 800,00 € Voľný
E301 3NP 1 38,55 3,67 42,22 Predaný
E302 3NP 3 74,43 9,18 83,61 197 800,00 € Voľný
E303 3NP 2 52,63 7,04 59,67 Predaný
E304 3NP 2 64,36 2,75 67,11 167 800,00 € Voľný
E305 3NP 2 60,30 3,11 63,41 Predaný
E306 3NP 3 86,40 4,30 90,70 218 800,00 € Voľný
E307 3NP 2 71,38 3,87 75,25 180 800,00 € Voľný
E308 3NP 1 40,97 40,97 Predaný
D401 4NP 3 83,22 12,12 95,77 Predaný
D402 4NP 3 79,42 18,02 97,44 Predaný
D403 4NP 2 50,91 3,42 54,33 Predaný
D404 4NP 2 60,49 7,90 68,39 173 800,00 € Voľný
D405 4NP 2 62,12 9,41 71,53 177 800,00 € Voľný
E401 4NP 1 38,55 3,67 42,22 Predaný
E402 4NP 3 74,43 9,18 83,61 Predaný
E403 4NP 2 52,63 7,04 59,67 Predaný
E404 4NP 2 64,36 2,75 67,11 169 800,00 € Voľný
E405 4NP 2 60,30 3,11 63,41 Predaný
E406 4NP 3 86,40 4,30 90,70 Predaný
E407 4NP 2 71,38 3,87 75,25 183 800,00 € Voľný
E408 4NP 1 40,97 40,97 Predaný
D501 5NP 3 83,22 12,12 95,34 227 800,00 € Voľný
D502 5NP 3 79,42 18,02 97,44 Predaný
D503 5NP 2 50,91 3,42 54,33 Predaný
D504 5NP 2 60,49 7,90 68,39 179 800,00 € Voľný
D505 5NP 2 62,12 9,41 71,53 Predaný
E501 5NP 1 38,55 3,67 42,22 Predaný
E502 5NP 3 74,43 9,18 83,61 Predaný
E503 5NP 2 52,63 7,04 59,67 Predaný
E504 5NP 2 64,36 2,75 67,11 171 800,00 € Voľný
E505 5NP 2 60,30 3,11 63,41 Predaný
E506 5NP 3 86,40 4,30 90,70 222 800,00 € Voľný
E507 5NP 2 71,38 3,87 75,25 185 800,00 € Voľný
E508 5NP 1 40,97 0,00 40,97 Predaný
D601 6NP 3 83,22 12,12 95,34 230 800,00 € Voľný
D602 6NP 3 79,42 18,02 97,44 232 800,00 € Voľný
D603 6NP 2 50,91 3,42 54,33 Predaný
D604 6NP 2 60,49 7,90 68,39 181 800,00 € Voľný
D605 6NP 2 62,12 9,41 71,53 184 800,00 € Voľný
E601 6NP 1 38,55 3,67 42,22 Predaný
E602 6NP 3 74,43 9,18 83,61 204 800,00 € Voľný
E603 6NP 2 52,63 7,04 59,67 Predaný
E604 6NP 2 64,36 2,75 67,11 174 800,00 € Voľný
E605 6NP 2 60,30 3,11 63,41 Predaný
E606 6NP 3 86,40 4,30 90,70 225 800,00 € Voľný
E607 6NP 2 71,38 3,87 75,25 189 800,00 € Voľný
E608 6NP 1 40,97 0,00 40,97 113 800,00 € Voľný
D701 7NP 4 114,30 76,58 190,88 Predaný
D702 7NP 2 46,65 6,96 53,61 Predaný
D703 7NP 4 108,04 16,28 124,32 299 800,00 € Voľný
E701 7NP 4 123,42 23,54 146,96 Predaný
E702 7NP 4 108,20 10,45 118,65 Predaný
E703 7NP 3 106,81 54,20 161,01 337 800,00 € Voľný