Letná súťaž s GalvaniHOME

Vyhodnotenie súťaže

Žrebovanie prebehlo dňa 1.10.2020 o 10:45 formou náhodného výberu pomocou služby www.commentpicker.com. Z celkového počtu 516 komentárov bolo do súťaže zaradených 310 komentárov, ktoré splnili podmienky (duplicitné komentáre rovnakých osôb neboli zaradené). Vzhľadom na uvedenú rovnakú výhru pri 2. a 3. výhercovi sme o výhercovi tejto ceny rozhodli náhodným výberom pomocou služby www.pickerwheel.com. Pre čo najväčšiu transparentnosť je zo žrebovania vyhotovený a uchovaný video záznam. Výhercov kontaktujeme súkromnou správou na Facebooku.

Archivácia pôvodných pravidiel a podmienok:

O súťaži

Letná súťaž prebieha od 20.7.2020 12:00 do  30.9.2020 23:59 na našom facebook profile @galvanihome. Zúčastniť sa môže každá osoba staršia ako 18 rokov.

Ako sa zapojiť?

Do žrebovania bude zaradený každý, kto:

 1. Dá “páči sa mi” na našu stránku @galvanihome
 2. Zazdieľa súťažný príspevok – fotografiu “Letná súťaž s GalvaniHOME”
 3. Do komentára napíše, o ktorú z troch cien má záujem a v danom komentári označí jednu ďalšiu osobu.

Výhry

Zo všetkých zúčastnených ktorí splnili podmienky budú náhodne vyžrebovaní traja výhercovia. Hrá sa o nasledujúce ceny:

 1. Víkendový wellness pobyt pre dve osoby
 2. Práčka Samsung
 3. Sada kuchynských doplnkov Klarstein

Žrebovanie

Žrebovanie 3 výhercov sa uskutoční 1.10.2020 formou náhodného výberu v troch kolách. Vyžrebovaný komentár prvého kola získa prvú cenu, vyžrebovaný komentár druhého kola získa druhú cenu a víťazný komentár tretieho kola získa tretiu cenu. 

Pravidlá a podmienky

Organizátorom súťaže je spoločnosť MartinDevelopment Galvaniho s.r.o., sídlom Jelenia 1, 811 05 Bratislava – mestská časť Staré Mesto. IČO: 51 129 540. Email: info@galvanihome.sk

 1. Do súťaže sa môže zapojiť každá osoba staršia ako 18 rokov ktorá vlastní profil na sociálnej sieti Facebook.
 2. Súťaž prebieha od 20.7.2020 12:00 do 30.9.2020 23:59. Žrebovanie sa uskutoční 1.10.2020 – elektronicky, formou náhodného výberu (pomocou generátoru náhodných čísiel) v troch kolách.
 3. Do žrebovania bude zaradený iba jeden komentár danej osoby (profilu). (Uverejnenie viacerých komentárov je povolené, no nezvyšuje šancu na výhru).
 4. V záujme transparentnosti bude priebeh žrebovania zaznamenaný na video záznam.
 5. Výherný komentár musí spĺňať stanovené podmienky, a to: a) osoba musí označiť “páči sa mi to” na facebookový profil @galvanihome. b) osoba musí zdieľať súťažný príspevok – fotografiu “Letná súťaž s GalvaniHOME”. c) osoba musí pod súťažný príspevok uverejniť komentár, v ktorom uvedie ktorú z troch výhier si želá vyhrať najviac (uvedením čísla alebo názvu výhry). d) osoba v danom komentári musí označiť jednu ďalšiu osobu (funkciou @[meno]).
 6. Profil zúčastneného na sociálnej sieti musí byť pod jeho skutočným menom
 7. Jedna osoba sa môže zúčastniť súťaže iba s jedným profilom. 
 8. Jedna osoba môže získať iba jednu výhru.
 9. Do žrebovania budú zaradené iba komentáre od osôb, ktoré spĺňajú vyššie uvedené podmienky a kritériá.
 10. Výhra pozostáva z troch cien. Žrebovanie prebehne v troch kolách. V každom kole bude vyžrebovaná jedna osoba – celkovo 3 osoby. Prvý výherca získava cenu č. 1 (Víkendový wellness pobyt pre dve osoby, v približnej hodnote ~500€) druhý výherca cenu č. 2 (Práčka Samsung  v približnej hodnote ~350€) a tretí výherca cenu č. 3 (Sada kuchynských doplnkov Klarstein  v približnej hodnote ~100€).
 11. Odovzdanie výhry prebehne osobne na obchodom mieste spoločnosti MartinDevelopment, v komplexe QUADRO Offices na Prievozskej ulici č. 14 v Bratislave a to do 14 kalendárnych dní odo dňa žrebovania.
 12. Na prevzatie výhry bude mať výherca lehotu 14 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia výsledkov. V prípade neprevzatia výhry v danej lehote bez uvedenia dôvodu stráca výherca nárok na výhru a dodatočne bude vyžrebovaný nový výherca.
 13. S výhercami bude pri preberaní výhry vyhotovená fotografia, ktorá bude následne zdieľaná na facebookovej stránke @galvanihome.
 14. Súťažiaci zapojením do súťaže súhlasí s týmito podmienkami.
 15. Tieto podmienky sú platné od 20.7.2020

Spracovanie osobných údajov a ochrana osobných údajov

Pre účely súťaže budú spracované nasledujúce údaje zúčastnenej osoby: Krstné meno a priezvisko uvedené na sociálnej sieti facebook, fotografia zo sociálnej siete facebook (ak je zverejnená). V prípade výhry bude spracované aj telefónne číslo výhercu, pre kontaktné účely a pre prevzatie výhry. Po skončení súťaže nebudú tieto údaje naďalej spracovávané ani uchovávané s výnimkou zverejnenej fotografie výhercu pri preberaní výhry, na našej facebookovej stránke s uvedením anonymizovaného mena (príklad. Peter M.)

Viac na stránke Ochrana osobných údajov